Lijst met hoog-risico honden

De lijst uit Bijlage 2 van het RDA rapport “Hondenbeten aan de kaak gesteld”, die door
de RDA wordt onderschreven als voorlopige lijst, is opgesteld aan de hand van in ons
omringende landen gehanteerde lijsten, artikelen uit binnen – en buitenland, meldingen
en inbeslagnames.
Deze voorlopige lijst is vervolgens voorgelegd aan 5 experts op het gebied van
hondengedrag en ernstige bijtincidenten in binnen – en buitenland. Op grond van de
reacties zijn de rassen, look- alikes en kruisingen vastgesteld ter verduidelijking van het
type hond dat in ieder geval tot de categorie hoog-risico kan worden gerekend. Het
aantal namen op de definitieve lijst is op grond van de reacties uitgebreid ten opzichte
van de RDA lijst. Deze namen betreffen een nadere specificering van de op de RDA lijst
genoemde kruisingen. 6 hondenrassen met een door de Raad van Beheer erkende
stamboom zijn hierbij niet opgenomen vanwege het met goed resultaat uitselecteren van
overmatige agressiviteitkenmerken door de door de Raad van Beheer erkende
stamboomorganisaties.

Definitie hoog-risico (HR) hond

Een hoog-risico hond is een hond die bij bijten in staat is tot het toebrengen van
bovenmatig ernstige bijtschade (dood tot gevolg, het verlies van spier en/of
orgaanweefsel):
– Fysieke verschijning:
De combinatie van gewicht, bouw (kaakgrootte, spierkracht, mogelijkheid tot gelijktijdig
vastgebeten zijn en blijven ademen, weinig gripmogelijkheid op de hond door
gebetene/omstanders) zodanig dat krachtig bijten alsmede vasthouden mogelijk is van
relatief groot oppervlak bij gebetene.

– Bijtstijl:

De stijl van bijten is zodanig dat bij het bijten herhaald wordt gebeten zonder pauzes
(anders dan die tijd die het vraagt om herhaald de gebetene te bereiken met een beet –
bijvoorbeeld bij tussentijdse vluchtpoging van de gebetene) en/of langdurig wordt
vastgehouden (al dan niet met herpakken/schuiven om een betere grip te krijgen op de
gebetene en/of bij bijten in keelgebied dit voortgaand dicht te drukken), al dan niet in
combinatie met dichtdrukken van het gebied en/of toepassen van schudden/scheuren.
Beten zijn vaak gericht op kwetsbare gebieden als keel- en liesgebied, hoofd (snuit)
en/of eventueel voorpoten.

– Bijtintensiteit:

Focus op de gebetene en het bijten is intens (hond is slecht te interrumperen, los te
krijgen van gebetene en/of focus blijft op gebetene en/of andere mogelijke te bijten
mensen/dieren). Hond toont voorafgaand aan het bijten opwinding en/of stille focus op
de gebetene.

– Erfelijke basis:

De genetische basis van de hond kenmerkt zich door selectie van mens op
vechteigenschappen richting mens en/of dier. Deze genetische basis kan vermengd zijn
met eigenschappen van andere rassen/typen zoals snelheid van windhondachtigen en/of
felheid van terriërachtigen.

Lijst van honden*, look-alikes en alle kruisingen met of tussen deze honden die in
ieder geval vallen onder de categorie HR hond:

1. Akita
2. American Bulldog
3. American Pitbull Terriër
4. American Staffordshire Terrier
5. Boerboel
6. Bull Mastiff
7. Bull Terrier
8. Cane Corso
9. Dogo Argentino
10. Dogo Canario
11. Staffordshire Bull Terrier.
12. Rottweiler
13. Tosa
14. Fila Brasileiro
15. Anatolische herder,
16. Zuid-Russische Owcharka
17. Kaukasische Owcharka
18. Pitbull achtigen: alle kruisingen met een pitbull:
pocket bully, micro bully, pocket pitbull, extreme pocket bully, Regular bully,
Regular Pitbull, xl en xxl pitbull, xl en xxl bully, rednose pitbull, rednose bully
19. Bully Kuta
20. Alano
21. Bandog

* Honden met een stamboom erkend door de Raad van Beheer vallen niet onder de
categorie HR hond.

Via deze link komt U bij de website van rijksoverheid

Geplaatst in Nieuws.